Historie

Obchodní právo

Příprava a připomínkování obchodních smluv
Vymáhání pohledávek


Právo obchodních společností

Zakládání obchodních společností
Změny v zakladatelských dokumentech společnosti
Změny v orgánech obchodních společností
Fúze a přeměny obchodních společností


Občanské právo

Občanskoprávní vtahy a jejich ochrana
Vlastnická práva – společné jmění manželů a spoluvlastnictví
Příprava a připomínkování smluv


Rodinné právo

Rozvod manželství
Spory o výši výživného
Vypořádání společného jmění manželů


Nemovitosti

Zpracování kupních smluv, darovacích smluv, smluv zástavních, smluv o zřízení věcného břemene
Nájmy bytových a nebytových prostor


Insolvence

Návrh na prohlášení konkurzu
Přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení


Soudní řízení

Obchodní spory
Civilní spory
Pracovněprávní spory


Trestní řízení

Trestní obhajoba


Addresa


Václavské nám. 76
561 51 Letohrad

Telefon


+420 724 258 308